มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชั้นต้นกลาง A2/B1

มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชั้นต้นกลาง A2/B1

ผู้แต่งThe Japan Foundation
ผู้แปลฑริกติมา เลิศกิจลักษณ์, ภริดา จิรวุฒินันท์
ISBN978-974-443-758-7
ปีที่พิมพ์2562
จำนวนหน้า168 หน้า
ราคา250 บาท
หมายเหตุดาวน์โหลดไฟล์เสียงประกอบหนังสือได้ที่ www.marugoto.org
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้นตอนปลายที่กำลังก้าวเข้าสู่ระดับกลาง พร้อมสื่อการเรียนการสอนครบครัน

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชั้นต้นกลาง A2/B1
まるごと 日本のことばと文化 初中級 A2/B1

      ตำราเรียนสำหรับพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารชั้นต้นกลาง
      เหมาะสำหรับทบทวนความรู้ชั้นต้น (A1-A2) และเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ชั้นกลาง (B1)
      สามารถเข้าใจสำนวนหรือประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันบ่อย ๆ อย่างง่าย ๆ
      สามารถแสดงความรู้สึก และเปลี่ยนข้อมูล อธิบายสถานการณ์ หรือประสบการณ์ของตนได้หลากหลายขึ้น
      เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นแง่มุมต่าง ๆ ผ่านภาพวาดและภาพถ่ายอย่างสนุกสนาน
      ดาวน์โหลดฟรี ! สื่อการเรียนการสอนมากมาย

 

E-Book
Related Books