มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชั้นต้น 2 A2 กิจกรรม

มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชั้นต้น 2 A2 กิจกรรม

ผู้แต่งThe Japan Foundation
ผู้แปลฑริกติมา เลิศกิจลักษณ์
ISBN978-974-443-751-8
ปีที่พิมพ์2561
จำนวนหน้า186 หน้า
ราคา225 บาท
หมายเหตุดาวน์โหลดไฟล์เสียงประกอบได้ที่เว็บไซต์ www.marugoto.org
คำแนะนำ

     ใช้คู่กับ มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชั้นต้น 2 A2 กิจกรรม

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชั้นต้น 2 A2 กิจกรรม
まるごと 日本のことばと文化 初級2 A2 かつどう


         ตำราเรียนสำหรับพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อ "การสื่อสาร"
         
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ภาษาได้ในทันที
         เสริมสร้างทักษะในการสื่อสารตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน
        ฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาญีปุ่นหลากหลายสถานการณ์
         เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นในแง่มุมต่าง ๆ ผ่านภาพวาดและภาพถ่ายอย่างสนุกสนาน
         ประกอบด้วยเนื้อหาหลัก 9 ตอน จำนวน 18 บท
         แต่ละบทนำเสนอการสนทนาภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การรับประทานอาหารที่ร้าน การซื้อของออนไลน์ การพบปะเพื่อนใหม่ ฯลฯ


E-Book
Related Books