มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เบื้องต้น A1 กิจกรรม

มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เบื้องต้น A1 กิจกรรม

ผู้แต่งThe Japan Foundation
ผู้แปลฑริกติมา เลิศกิจลักษณ์
ISBN978-974-443-692-4
ปีที่พิมพ์2560
จำนวนหน้า148 หน้า
ราคา215 บาท
หมายเหตุฟังเสียงประกอบผ่านเว็บไซต์ marugoto.org
คำแนะนำ

     ใช้คู่กับ มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เบื้องต้น A1 เพิ่มพูนความเข้าใจ

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

 มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เบื้องต้น A1 กิจกรรม
まるごと 日本のことばと文化 入門 A1 かつどう

      ตำราเรียนสำหรับพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อ "การสื่อสาร"
      เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ภาษาได้ในทันที
      เสริมสร้างทักษะในการสื่อสารตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน
      ฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาญีปุ่นหลากหลายสถานการณ์
      เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นในแง่มุมต่าง ๆ ผ่านภาพวาดและภาพถ่ายอย่างสนุกสนาน
     • ประกอบด้วยเนื้อหาหลัก 9 ตอน  จำนวน 18 บท
      แต่ละบทนำเสนอการสนทนาภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การทักทาย การพูดถึงครอบครัว การนัดหมาย การซื้อของ และท้ายบทให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นในแง่มุมต่าง ๆ
      มีซีดีสำหรับฝึกทักษะการฟังและประกอบการฝึกทบทวน
 

E-Book
Related Books