มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เบื้องต้น A1 กิจกรรม

มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เบื้องต้น A1 กิจกรรม

ผู้แต่งThe Japan Foundation
ผู้แปลฑริกติมา เลิศกิจลักษณ์
ISBN978-974-443-692-4
ปีที่พิมพ์2560
จำนวนหน้า148 หน้า
ราคา215 บาท
หมายเหตุมี MP3 ประกอบ 1 แผ่น
คำแนะนำ

     ใช้คู่กับ มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เบื้องต้น A1 เพิ่มพูนความเข้าใจ

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

 มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เบื้องต้น A1 กิจกรรม
まるごと 日本のことばと文化 入門 A1 かつどう

      ตำราเรียนสำหรับพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อ "การสื่อสาร"
      เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ภาษาได้ในทันที
      เสริมสร้างทักษะในการสื่อสารตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน
      ฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาญีปุ่นหลากหลายสถานการณ์
      เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นในแง่มุมต่าง ๆ ผ่านภาพวาดและภาพถ่ายอย่างสนุกสนาน
     • ประกอบด้วยเนื้อหาหลัก 9 ตอน  จำนวน 18 บท
      แต่ละบทนำเสนอการสนทนาภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การทักทาย การพูดถึงครอบครัว การนัดหมาย การซื้อของ และท้ายบทให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นในแง่มุมต่าง ๆ
      มีซีดีสำหรับฝึกทักษะการฟังและประกอบการฝึกทบทวน
 

E-Book
Related Books