มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เบื้องต้น A1 เพิ่มพูนความเข้าใจ

มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เบื้องต้น A1 เพิ่มพูนความเข้าใจ

ผู้แต่งThe Japan Foundation
ผู้แปลฑริกติมา เลิศกิจลักษณ์
ISBN978-974-443-691-7
ปีที่พิมพ์2560
จำนวนหน้า200 หน้า
ราคา235 บาท
หมายเหตุฟังเสียงประกอบผ่านเว็บไซต์ marugoto.org
คำแนะนำ

     ใช้คู่กับ มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เบื้องต้น A1 กิจกรรม

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เบื้องต้น A1 เพิ่มพูนความเข้าใจ
まるごと 日本のことばと文化 入門 A1 りかい

     • ตำราเรียนเพื่อเพิ่มพูนทักษะในด้าน "ความรู้ทางภาษา"
     • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับตัวภาษาญี่ปุ่น
     • เรียนรู้โครงสร้างทางภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นในการสื่อสาร
     • สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารอย่างเป็นระบบ
     • เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นในแง่มุมต่าง ๆ ผ่านภาพวาดและภาพถ่ายอย่างสนุกสนาน
     • ประกอบด้วยเนื้อหาหลัก 9 ตอน  จำนวน 18 บท
     • แต่ละบทนำเสนอการสนทนาภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การทักทาย การพูดถึงครอบครัว การนัดหมาย การซื้อของ และท้ายบทให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นในแง่มุมต่าง ๆ

 

E-Book
Related Books