มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชั้นต้น 1 A2 เพิ่มพูนความเข้าใจ

มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชั้นต้น 1 A2 เพิ่มพูนความเข้าใจ

ผู้แต่งThe Japan Foundation
ผู้แปลฑริกติมา เลิศกิจลักษณ์
ISBN978-974-443-713-6
ปีที่พิมพ์2560
จำนวนหน้า204 หน้า
ราคา245 บาท
หมายเหตุมี MP3 ประกอบ 1 แผ่น
คำแนะนำ

     ควรใช้คู่กับ มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชั้นต้น 1 A2 กิจกรรม

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชั้นต้น 1 A2 เพิ่มพูนความเข้าใจ
まるごと 日本のことばと文化 初級1 A2 りかい

      ตำราเรียนเพื่อเพิ่มพูนทักษะในด้าน "ความรู้ทางภาษา" 
      เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับตัวภาษาญี่ปุ่น
      เรียนรู้โครงสร้างทางภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นในการสื่อสาร
      สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารอย่างเป็นระบบ
      เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นในแง่มุมต่าง ๆ ผ่านภาพวาดและภาพถ่ายอย่างสนุกสนาน
      ประกอบด้วยเนื้อหาหลัก 9 ตอน  จำนวน 18 บท
      แต่ละบทนำเสนอการสนทนาภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การแสดงความยินดี การไปทำงานนอกสถานที่  การถามไถ่สุขภาพ และท้ายบทให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นในแง่มุมต่าง ๆ
      มีซีดีสำหรับฝึกทักษะการฟังและประกอบการฝึกทบทวน

 

E-Book
Related Books