มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชั้นต้น 2 A2 เพิ่มพูนความเข้าใจ

มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชั้นต้น 2 A2 เพิ่มพูนความเข้าใจ

ผู้แต่งThe Japan Foundation
ผู้แปลฑริกติมา เลิศกิจลักษณ์
ISBN978-974-443-750-1
ปีที่พิมพ์2561
จำนวนหน้า202 หน้า
ราคา245 บาท
หมายเหตุดาวน์โหลดไฟล์เสียงประกอบได้ที่เว็บไซต์ www.marugoto.org
คำแนะนำ

     ใช้คู่กับ มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชั้นต้น 2 A2 กิจกรรม

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชั้นต้น 2 A2 เพิ่มพูนความเข้าใจ
まるごと 日本のことばと文化 初級2 A2 りかい

      ตำราเรียนเพื่อเพิ่มพูนทักษะในด้าน "ความรู้ทางภาษา"
      เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับตัวภาษาญี่ปุ่น
      เรียนรู้โครงสร้างทางภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นในการสื่อสาร
      สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารอย่างเป็นระบบ
      เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นในแง่มุมต่าง ๆ ผ่านภาพวาดและภาพถ่ายอย่างสนุกสนาน
      ประกอบด้วยเนื้อหาหลัก 9 ตอน  จำนวน 18 บท
      แต่ละบทนำเสนอการสนทนาภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ  เช่น การรับประทานอาหารที่ร้าน การซื้อของออนไลน์  การพบปะเพื่อนใหม่ ฯลฯ


E-Book
Related Books