ฮิระงะนะเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ

ฮิระงะนะเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ

ผู้แต่งThe Japan Foundation
ผู้วาดภาพทีฆทัศน์ สุวรรณเครือ
ISBN978-616-7121-25-3
ปีที่พิมพ์มี.ค. 2554
จำนวนหน้า156 หน้า
ราคา150 บาท
หมายเหตุฟังเสียงประกอบผ่านระบบ audio streaming
คำแนะนำ

     ตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นฉบับตัวอักษรฮิระงะนะ สำหรับผู้เรียนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย ซึ่งเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเลือก

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

แบบเรียนยุคใหม่ จากซีรีส์
"เรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ"

        แนะนำอักษรญี่ปุ่น "ฮิระงะนะ" ผ่านตัวการ์ตูนสาวน้อย "โคะฮะรุ" ด้วยรูปแบบง่าย ๆ ตั้งแต่การจดจำ การเขียน การฟัง และการออกเสียงพร้อมกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบของเกมประลองความสามารถท้ายเล่ม และซีดีประกอบเพื่อฝึกฟังและออกเสียง


E-Book
Related Books