คะตะคะนะ สู้ สู้ !

คะตะคะนะ สู้ สู้ !

ผู้แต่งอาภาพร เนาสราญ, โยโกะ อาเบะ, ประภา แสงทองสุข
ผู้วาดภาพทีฆทัศน์ สุวรรณเครือ
ISBN978-974-443-577-4
ปีที่พิมพ์2557
จำนวนหน้า104 หน้า
ราคา99 บาท
หมายเหตุฟังเสียงประกอบผ่านระบบ audio streaming
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับต้นที่สนใจตัวอักษรคะตะคะนะ ทั้งที่เรียนตามวิชาแผน วิชาเลือก หรือเรียนด้วยตนเอง 

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

อักษรญี่ปุ่นไม่ง่าย...แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก
มาเรียนรู้อักษรคะตะคะนะด้วยรูปภาพกันดีกว่า

        อีก 1 ผลงานที่น่าภาคภูมิใจโดย เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ โดยทีมผู้เขียนซีรีส์ "เรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ" จากเสียงเรียกร้องของผู้เรียนและผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในระดับต้น สามารถใช้ศึกษาตัวอักษร "คะตะคะนะ" ได้ทั้งผู้เรียนที่เรียนเป็นวิชาแผน วิชาเลือก หรือกระทั่งเรียนรู้ด้วยตนเอง ก็สามารถเรียนได้อย่างสนุกและง่าย ผ่านวิธีการนำเสนอภาพช่วยจำตัวอักษรให้เข้ากับเสียงภาษาไทย (Association Method)
        สนุกสนานไปกับแบบฝึกหลากหลายทักษะ ทั้งฟัง-เขียน-อ่าน แนะนำคำศัพท์ใกล้ ๆ ตัวผู้เรียน เช่น ชื่อคนไทย หรือชื่อจังหวัดของไทย มีภาพประกอบ 4 สีทั้งเล่ม แนะนำเว็บไซต์สำหรับเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติม และการ์ดอักษรคะตะคะนะท้ายเล่ม พร้อมซีดีประกอบ 1 แผ่น (MP3)

คะตะคะนะไม่ยาก หากเรา สู้ สู้ !

 

E-Book
Related Books