เรียกแบบญี่ปุ่น

เรียกแบบญี่ปุ่น

ผู้แต่งฮัตโตริ ยูกิโอะ, อิชิดะ ฮิโรมิ, ยามาโมโตะ เซอิจิโร
ผู้แปลกิ่งดาว ไตรยสุนันท์
ISBN978-616-7121-14-7
ราคา325 บาท
คำแนะนำ

     รู้จักชื่อเรียกสิ่งต่าง ๆ ทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น เช่น อาหารการกิน พิธีชงชา ศิลปะการละครต่าง ๆ เป็นต้น

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        หลากหลายเรื่องราวสะท้อนวิถีชีวิตแบบญี่ปุ่นผ่านภาพ 4 สี จากหน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย กับเนื้อหาที่จะทำให้คุณรู้จักชื่อเรียกสิ่งต่าง ๆ ในแบบญี่ปุ่น อาทิ อาหารการกิน เครื่องแต่งกายที่อยู่อาศัย และการบูชา คุณจะซึมซับวัฒนธรรมและเข้าใกล้ความเป็นญี่ปุ่นมากขึ้น

E-Book
Related Books