เปิดประตูดูญี่ปุ่น

เปิดประตูดูญี่ปุ่น

ผู้แต่งนาโอบุมิ อาเบะ
ผู้แปลตวงทิพย์ ตันชะโล
ISBN978-974-443-616-0
ปีที่พิมพ์2558
ราคา199 บาท
คำแนะนำ

     เหมาะกับผู้ที่ต้องการศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่หลากหลาย สั้น ๆ ได้ใจความ มีรูปประกอบน่ารัก

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

เปิดประตูดูญี่ปุ่น
 

สารพันวัฒนธรรมญี่ปุ่นน่าสนใจ รวมไว้ในเล่มเดียว

        อธิบายความเป็นญี่ปุ่นในด้านต่าง ๆ ในแบบกระชับ เข้าใจง่าย เริ่มด้วยบทนำเกริ่นถึงภาพรวมประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นและมีเนื้อหาอื่น ๆ แบ่งเป็น 4 ตอน ได้แก่
1. หลากเรื่องศิลปะการต่อสู้และวัฒนธรรรม
2. หลากเรื่องอาหาร
3. หลากเรื่องมารยาทและธรรมเนียม
4. หลากเรื่องระบบสังคม


        ท้ายเล่มมีดัชนีคำศัพท์แปลเป็นภาษาไทยจัดเรียงตามลำดับอักษร ก-ฮ โดยอ้างอิงเลขหน้าตามที่ปรากฏในเนื้อเรื่องของแต่ละตอนให้เลือกอ่านตามความสนใจ
 

E-Book
Related Books