รู้ไว้ ก่อนใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น

รู้ไว้ ก่อนใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น

ผู้แปลทัศนีย์ เมธาพิสิฐ
ผู้เรียบเรียงฟุฮิโตะ ชิโมยามะ
ผู้วาดภาพมิกิ อิโต
ISBN978-616-7121-10-9
ราคา260 บาท
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับผู้ที่จะไปใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น หรือผู้ที่ต้องการเรียนรู้และเข้าใจคนญี่ปุ่นในระยะเวลาอันสั้น เพื่อเตรียมตัวก่อนใช้ชีวิตจริง

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

ทำไมเวลาใช้บันไดเลื่อนที่ญี่ปุ่น
บางที่ต้องยืนชิดซ้าย แต่บางที่ต้องยืนชิดขวา ?

เวลาจะไปร่วมงานแต่งานหรืองานศพของคนญี่ปุ่น
ต้องทำตัวยังไง ?

 

การใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่คุณรู้เคล็ดลับและมารยาท รวมถึงธรรมเนียมปฏิบัติเล็ก ๆ น้อย ๆ ของคนญี่ปุ่น ก็จะสามารถอยู่ร่วมกับคนญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่น ไร้ปัญหา และหนังสือเล่มนี้ก็ได้รวบรวมมารยาทและธรรมเนียมญี่ปุ่นที่ควร "รู้ไว้" ในหลายแง่มุม เหมาะสำหรับผู้ที่จะไปใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นหรือผู้ที่ต้องการเรียนรู้และเข้าใจคนญี่ปุ่นในระยะเวลาอันสั้น


พก รู้ไว้ ก่อนใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น ติดตัว
เพิ่มความมั่นใจได้เต็ม 100%E-Book
Related Books