Shikitari ส่องวิถีพิธีญี่ปุ่น

Shikitari ส่องวิถีพิธีญี่ปุ่น

ผู้แต่งฮารุฮิโตะ ทสึชิยะ
ผู้แปลยุวลักษณ์ ลิขิตธนวัฒน์ มูระเซะ
ISBN978-974-443-576-7
ปีที่พิมพ์2557
ราคา199 บาท
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับผู้สนใจภาษาญี่ปุ่นทุกระดับ โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมที่เข้าใจง่าย ได้ความรู้เกี่ยวกับศัพท์ทางวัฒนธรรม

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

Shikitari ส่องวิถีพิธีญี่ปุ่น
 

ธรรมเนียม ประเพณี แบบญี่ปุ่น ๆ ...รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม
        Shikitari ส่องวิถีพิธีญี่ปุ่น บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมเนียมญี่ปุ่นในแง่มุมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นธรรมเนียมในวาระสำคัญ ๆ การสืบทอดประเพณีแบบญี่ปุ่น มารยาท การวางตัว วิธีคิด ไปจนถึงวิถีการดำเนินชีวิตของคนญี่ปุ่น แล้วยังสอดแทรกคำศัพท์วัฒนธรรมที่น่ารู้ด้วย แบ่งเป็น 6 หมวดย่อย ได้แก่
        A เทศกาลประจำปี
        B ชีวิต
        C พิธีการต่าง ๆ
        D การเข้าสังคม
        E เสื้อผ้า อาหาร ที่อยู่อาศัย
        F เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เรื่องง่าย ๆ ที่หลายคนไม่รู้...รู้ลึก รู้จริง ถึงแก่นประเพณีญี่ปุ่น

 

E-Book
Related Books