เปิดตำนานอาหารญี่ปุ่น

เปิดตำนานอาหารญี่ปุ่น

ผู้แต่งยูการิ ฟุรุตะ
ผู้แปลสุกัญญา จีระนันตสิน, ไอลดา ศราทธทัต
ผู้เรียบเรียงยูกิโอะ ฮัตโตริ
ISBN978-616-7121-04-8
ราคา210 บาท
คำแนะนำ

     รู้จักประวัติศาสตร์ของอาหารญี่ปุ่นตามแต่ละยุคสมัย ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยปัจจุบัน

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อาหารญี่ปุ่น ซึ่งจะแบ่งเป็น 6 ยุคใหญ่ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่สมัยยุคหินเก่า...ที่ผู้คนยังร่อนเร่ และกินอาหารที่หาได้ตามธรรมชาติ แล้วจึงค่อย ๆ มีวิวัฒนาการขึ้นมาในแต่ละยุคเช่น เริ่มการทำการเกษตร มีการเริ่มกันข้าวเป็นอาหารหลักและกินคู่กับกับข้าวจนถึงยุคสมัยปัจจุบันที่อาหารการกินหาง่าย และทำได้ง่ายดาย อย่างเช่นอาหารแช่แข็งและอาหารเวฟ เป็นต้น

E-Book
Related Books