เก่งญี่ปุ่น 20 ชม.

เก่งญี่ปุ่น 20 ชม.

ผู้แต่งมิชิโกะ มิยาซากิ, ซาชิโกะ โกชิ
ISBN978-974-443-336-7
ราคา220 บาท
หมายเหตุซีดี 1 แผ่น
คำแนะนำ

ย  ย หนังสือสนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น สำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น เน้นความรวดเร็วในการเรียนและการนำไปใช้งานจริง

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

ภาษาญี่ปุ่นคุณพูดได้ !
สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น "อยากสื่อสารกับคนญี่ปุ่นได้เร็ว ๆ" และ "อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างสนุกสนานทุกวัน
ยยย 

ย  ย หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ความปรารถนาเหล่านี้เป็นจริง "เก่งญี่ปุ่น 20 ชม." มุ่งเน้นการสร้างเสริมความสามารถในการสนทนาและการฟังด้วยวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารให้กับผู้ที่เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นในระยะเวลาอันสั้น ผู้เรียนจะเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นผ่านรูปภาพและสามารถเข้าใจความหมายจากการตีความตามสถานการณ์ที่เห็นด้วยตัวเองได้ เพียง 20 ชม. ความสามารถในการสนทนาภาษาญี่ปุ่นของคุณก็อยู่ใกล้แค่เอื้อม

E-Book
Related Books