พูดญี่ปุ่น ง่าย & สนุก

พูดญี่ปุ่น ง่าย & สนุก

ผู้แต่งยูกิโกะ โอกาตะ, คานะ ซูมิทานิ, ยาสุโกะ ฮิดาริ, ยูกิโกะ วาตานาเบะ
ผู้แปลปิยะนุช วิริเยนะวัตร์
ISBN978-616-7121-31-4
จำนวนหน้า224 หน้า
ราคา250 บาท
หมายเหตุฟังเสียงประกอบผ่านระบบ audio streaming
คำแนะนำ

     เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยอักษรโรมัน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องตัวอักษรญี่ปุ่นมาก่อนก็สามารถใช้งานได้

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

จะพูดญี่ปุ่นให้ได้ มันต้อง ง่าย & สนุก

     • ใช้อักษรโรมาจิกำกับเสียงอ่านตลอดทั้งเล่ม
     เน้นการจำรูปประโยคไปใช้พูด โดยใช้วิธีเปลี่ยน/แทนที่คำศัพท์ไปตามแต่ละสถานการณ์
     มีแบบฝึกหัดต่าง ๆ ให้ทดสอบความรู้ที่เรียนไป โดยมากเป็นการฟังจากซีดี

E-Book
Related Books