เก่งเกาหลี 24 ชม.

เก่งเกาหลี 24 ชม.

ผู้แต่งสตีเฟน รีเวียร์
ผู้แปลอุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม
ISBN978-974-443-249-0
ราคา350 บาท
หมายเหตุซีดี 2 แผ่น
คำแนะนำ

     คู่มือเรียนภาษาเกาหลีระดับต้น สามารถเข้าใจภาษาเกาหลีได้ในเวลาเพียง 24 ชั่วโมง

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

      สอนการเขียนและการออกเสียงภาษาเกาหลีด้วยระบบที่เข้าใจง่าย ทำให้เห็นว่าภาษาเกาหลีมีระบบการเขียนที่ง่ายอย่างเหลือเชื่อ
    
 หยิบยกประโยคพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับผู้เริ่มเรียนหรือผู้ที่กำลังจะเดินทางไปประเทศเกาหลี
    
 รวบรวมประโยคสำคัญๆ ที่ง่ายต่อการจดจำและบทสนทนาที่นำไปใช้ได้ทันที
    
 อธิบายไวยากรณ์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่างประโยคที่หลากหลายและสนุกสนาน
    
 แนะนำเรื่องน่ารู้ทางวัฒนธรรมที่ทำให้เข้าใจชาวเกาหลีได้ดีขึ้น เช่น พื้นฐานทางความคิด ธรรมเนียมปฏิบัติ ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการอยู่ร่วมกับชาวเกาหลี
    
 มีซีดีประกอบเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง และฝึกสำเนียงให้เป็นธรรมชาติใกล้เคียงกับชาวเกาหลี

ทุกสิ่งที่คุณต้องการรู้เพื่อการอยู่รอดในเกาหลีและความก้าวหน้าในอาชีพรวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว !

 

E-Book
Related Books