Hello AEC เกาหลี

Hello AEC เกาหลี

ผู้แต่งอุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม
ISBN978-974-443-523-1
ปีที่พิมพ์2556
จำนวนหน้า244 หน้า
ราคา165 บาท
คำแนะนำ

     เหมาะกับชาวไทยในประเทศเกาหลี (แรงงานไทย พนักงานชาวไทย นักท่องเที่ยว นักศึกษา) และชาวไทยในบริษัทเกาหลี ณ ประเทศไทย

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

Hello AEC เกาหลี
 

ส่วนที่ 1 ชีวิตในเกาหลี (한국에서 생활 Daily life in Korea)
        บทสนทนาสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เหมาะสำหรับแรงงานชาวไทยหรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวประเทศเกาหลีด้วยตนเอง เนื้อหาเน้นบทสนทนาที่จำเป็นในชีวิตประจำวันเบื้องต้น นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง จำนวน 12 บท แต่ละบทประกอบด้วย
        1. บทสนทนา 2 - 3 สถานการณ์
        2. ประโยคและวลีที่ใช้บ่อยตามหัวข้อบทนั้น ๆ
        3. เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมารยาท วัฒนธรรม และประเทศเกาหลี ซึ่งเป็นเรื่องทั่วไปที่ชาวต่างชาติควรรู้เมื่อไปเยือนเกาหลี

ส่วนที่ 2 ในที่ทำงาน (사무실 At the Office)
        บทสนทนาสถานการณ์การทำงานในบริษัทสัญชาติเกาหลี ณ ประเทศไทย  เหมาะสำหรับพนักงานชาวไทย เนื้อหาเน้นบทสนทนากว้าง ๆ ทั่วไปในสำนักงานระหว่างเจ้านาย ลูกน้อง ลูกค้า และเพื่อนร่วมงาน นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง จำนวน 12 บท
        1. บทสนทนา 2 - 3 สถานการณ์
        2. ประโยคและวลีที่ใช้บ่อยตามหัวข้อบทนั้น ๆ
        3. เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมารยาท วัฒนธรรม และประเทศเกาหลี ซึ่งเป็นเรื่องทั่วไปที่ชาวต่างชาติควรรู้เมื่อไปเยือนเกาหลี

ส่วนที่ 3 เรื่องน่ารู้สำหรับแรงงานไทย
        ปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานในประเทศเกาหลีเป็นจำนวนมาก และยังมีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่ต้องการเดินทางไปค้าแรงงานที่ประเทศเกาหลี ดังนั้นในส่วนที่ 3 จึงนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติที่แรงงานควรทราบ

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก
        รวมหมวดคำศัพท์พื้นฐานสำหรับผู้เริ่มสนใจภาษาเกาหลี ตลอดจนคำศัพท์ที่เป็นประโยชน์สำหรับแรงงานที่ต้องเดินทางไปทำงานในประเทศเกาหลีกว่า 20 หมวด โดยหมวดคำศัพท์สอดคล้องกับหัวข้อในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2

 

E-Book
Related Books