คำบ่งชี้เกาหลี

คำบ่งชี้เกาหลี

ผู้แต่งสิทธินี ธรรมชัย
ISBN978-974-443-654-2
ปีที่พิมพ์2559
จำนวนหน้า168 หน้า
น้ำหนัก167 กรัม
ราคา160 บาท
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาเกาหลีระดับต้น เสริมสร้างความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคำช่วยให้แน่น

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

คำบ่งชี้เกาหลี
조사


     แม้ว่า คำบ่งชี้ หรือ คำชี้ ในภาษาเกาหลีจะเป็นแค่จุดเล็ก ๆ ในประโยค แต่กลับมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ถ้าเลือกใช้ผิด ความหมายก็อาจเปลี่ยนหรือเพี้ยนไปเลย จึงเป็นส่วนหนึ่งในไวยากรณ์ภาษาเกาหลีที่ผู้เรียนควรศึกษาให้เข้าใจตั้งแต่ช่วงแรกของการเรียน ภายในเล่มประกอบด้วย :
     แนะนำประเภทคำบ่งชี้
    
ความหมายและกฎการใช้คำบ่งชี้
    
คำบ่งชี้ที่มักสับสน ใช้ผิดความหมายเปลี่ยน
    
คำกริยาที่ทำให้สับสนคำบ่งชี้


E-Book
Related Books