ไวยากรณ์เกาหลีระดับกลาง

ไวยากรณ์เกาหลีระดับกลาง

ผู้แต่งสิทธินี ธรรมชัย
ISBN978-974-443-591-0
ปีที่พิมพ์2557
จำนวนหน้า208 หน้า
ราคา175 บาท
คำแนะนำ

     เหมาะกับผู้เรียนภาษาเกาหลีในระดับกลางขึ้นไป (TOPIK 3-6) หรือผู้ที่กำลังศึกษาเพื่อเตรียมตัวขึ้นสู่ระดับกลาง

> จุดแก้ไขคำผิดในหนังสือ คลิกที่นี่
 

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

ไวยากรณ์เกาหลีระดับกลาง

ไวยากรณ์เกาหลีระดับกลาง เพิ่มความมั่นใจ พิชิตชัย TOPIK
     รูปประโยคภาษาเกาหลีระดับกลาง 161 ไวยากรณ์
      แบ่งรูปประโยคตามหมวดหมู่ต่าง ๆ เช่น บอกประสบการณ์ การคาดเดาความตั้งใจ การถ่ายทอดคำพูด เงื่อนไข ฯลฯ กว่า 33 หมวด
     ประกอบด้วยโครงสร้าง วิธีใช้ การผันคำกริยา และตัวอย่างประโยค
     พร้อมดัชนีไวยากรณ์ท้ายเล่ม
     เหมาะสำหรับผู้เรียนในระดับกลาง และเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK) ระดับกลาง

 

E-Book
Related Books