พจนานุกรม ญี่ปุ่น-ไทย

พจนานุกรม ญี่ปุ่น-ไทย

ผู้เรียบเรียงจุฬารัตน์ เตชะโชควิวัฒน์, นพวรรณ บุญสม, ประภา แสงทองสุข, วันชัย สีลพัทธ์กุล, วิภา งามฉันทกร, สร้อยสุดา ณ ระนอง
ISBN978-974-443-140-0
จำนวนหน้า1,120 หน้า
น้ำหนัก519 กรัม
ราคา329 บาท
คำแนะนำ

     สำหรับค้นหาคำศัพท์จากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

การค้นความหมายศัพท์ญี่ปุ่นจะไม่ยุ่งยากอีกต่อไป
เพียงคุณมีพจนานุกรมเล่มนี้ติดตัวเล่มเดียว

     พจนานุกรมญี่ปุ่น-ไทย เล่มนี้รวบรวมคำศัพท์ไว้ประมาณ 40,000 คำ โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์การสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นเวลานาน จึงเชื่อได้ว่า พจนานุกรมเล่มนี้จำเป็นสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยทุกคน

E-Book
Related Books