พจนานุกรมภาพ ไทย-ญี่ปุ่น-อังกฤษ

พจนานุกรมภาพ ไทย-ญี่ปุ่น-อังกฤษ

ผู้เรียบเรียงบุษบา บรรจงมณี, ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์, ชลลดา หลวงพิทักษ์, ประภา แสงทองสุข
ผู้วาดภาพนฤทธิ์ สรพิพัฒน์
ISBN978-974-443-675-7
ปีที่พิมพ์2559
จำนวนหน้า256 หน้า
น้ำหนัก547 กรัม
ราคา385 บาท
คำแนะนำ

     เรียนรู้คำศัพท์ 3 ภาษา ผ่านภาพประกอบสีสันสดใส เหมาะกับผู้เรียนทุกเพศทุกวัย

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

พจนานุกรมภาพ ไทย-ญี่ปุ่น-อังกฤษ
3カ国語絵辞典

     พจนานุกรมคำศัพท์ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ
     แบ่งคำศัพท์ออกเป็นหมวดหมู่กว่า 64 หมวด เช่น การท่องเที่ยว อาชีพ ดอกไม้ เครื่องแต่งกาย อาหารญี่ปุ่น ฯลฯ
     มีโฟเนติกส์ภาษาไทยสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ และเสียงอ่านโรมันจิสำหรับผู้เรียนชาวไทย
     สามารถหาคำศัพท์ได้ง่ายขึ้นจากดัชนีคำศัพท์ท้ายเล่ม ทั้งค้นหาจากคำศัพท์ภาษาไทยและเสียงอ่านโรมันจิ
 

E-Book
Related Books