พจนานุกรม 8,000 ศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

พจนานุกรม 8,000 ศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น

ผู้แต่งวิไล โตมรกุล
ISBN978-616-7121-29-1
จำนวนหน้า1,056 หน้า
น้ำหนัก648 กรัม
ราคา1,000 บาท
คำแนะนำ

ย  ย เหมาะสำหรับผู้เรียนชาวญี่ปุ่นที่เรียนภาษาไทย และผู้เรียนชาวไทยที่ต้องสอนภาษาไทยให้คนญี่ปุ่น สำหรับค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำในภาษาไทย

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

ย  ย พจนานุกรมเล่มนี้ค้นหาโดยตัวอักษรไทย โดยมีอักษรโฟเนติกส์และความหมายภาษาญี่ปุ่น เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคนญี่ปุ่นที่ต้องการเรียนรู้ภาษาไทย มีประโยคตัวอย่างสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม สำหรับคนญี่ปุ่นที่ไม่ได้ศึกษาตัวอักษรไทย ท้ายเล่มก็ยังมีดัชนีที่เป็นอักษรโฟเนติกส์เพื่อสะดวกในการค้นหาได้อีกด้วย

E-Book
Related Books