ไวยากรณ์ญี่ปุ่น ง่าย & สนุก

ไวยากรณ์ญี่ปุ่น ง่าย & สนุก

ผู้แต่งยูกิโกะ วาตานาเบะ, ยาสุโกะ ฮิดาริ, ชิซุโกะ อุสุอิ
ผู้แปลกองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
ISBN978-974-443-770-9
ปีที่พิมพ์2562
จำนวนหน้า244 หน้า
ราคา265 บาท
หมายเหตุดาวน์โหลดไฟล์เสียงประกอบได้ที่เมนู Download
คำแนะนำ

     เป็นเล่มต่อเนื่องและแนะนำให้ใช้คู่กับหนังสือ "พูดญี่ปุ่น ง่าย & สนุก" เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหา

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

ไวยากรณ์ญี่ปุ่น ง่าย & สนุก
NIHONGO FUN & EASY II  BASIC GRAMMAR FOR CONVERSATION

       คู่มือเรียนไวยากรณ์ญี่ปุ่นระดับต้นด้วยสำนวนบทสนทนาในชีวิตประจำวัน
     •  ประกอบด้วยเนื้อหา 14 บท
       แต่ละบทสอนการผันคำกริยาตามกลุ่ม แนะนำการใช้สำนวนต่าง ๆ ฝึกผันรูปประโยค ฝึกสนทนา การประยุกต์ใช้ การแสดงบทบาทสมมุติ ฝึกการฟัง และฝึกพูดพร้อมไฟล์เสียง
       เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับต้นที่ต้องการฝึกสำนวนการสนทนา พร้อมเรียนรู้ไวยากรณ์ไปด้วย

*** แนะนำให้ใช้ควบคู่กับหนังสือ "พูดญี่ปุ่น ง่าย & สนุก" ***
เพื่อเพิ่มเติมความรู้ด้านไวยากรณ์ให้เข้มข้นยิ่งขึ้น

 

E-Book
Related Books