คุณหมอนักสู้

คุณหมอนักสู้

ผู้แต่งบาบะ มาซาโอะ
ผู้แปลพรอนงค์ นิยมค้า
ISBN974-8326-51-9
ราคา165 บาท
คำแนะนำ

     ชีวประวัติของคุณหมอผู้มีชีวิตพลิกผัน แต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการเสียสละ

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        ชีวประวัติของคุณหมอนักบุญชาวญี่ปุ่นที่เกิดมายากจนข้นแค้นแต่ต่อสู้ชีวิต และอุทิศตนเพื่อผลประโยชน์ของมนุษยโลกจนกระทั่งจบชีวิตด้วยโรคร้ายในแอฟริกา เป็นชีวิตที่ควรค่าแก่การศึกษาและเอาเยี่ยงอย่าง คุณหมอนักสู้ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดหนังสือแปลดีเด่น ครั้งที่ 3 พุทธศักราช 2544  ประเภทหนังสือสารคดีสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี

E-Book
Related Books