ฮอนด้า โซอิจิโร ชายผู้สร้างความฝันให้เป็นความจริง

ฮอนด้า โซอิจิโร ชายผู้สร้างความฝันให้เป็นความจริง

ผู้แต่งฮอนด้า โซอิจิโร
ผู้แปลกนิฏฐา มัทซุโอะ
ISBN974-443-182-2
ราคา180 บาท
คำแนะนำ

     รวบรวมประวัติและผลงานของ ฮอนด้า โซอิจิโร ผู้ก่อตั้งบริษัทฮอนด้ามอเตอร์ ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ รถยนต์ หุ่นยนต์ ASIMO และประดิษฐกรรมทางเทคโนโลยีชั้นนำของโลก

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

ในเล่มแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ภาค ได้แก่
     ภาค 1 - ประวัติของฮอนด้า
     ภาค 2 - ผลงานและเหตุการณ์สำคัญในชีวิตฮอนด้า
     ภาค 3 - รวมสุนทรพจน์ของฮอนด้า

     หนังสือเล่มนี้เผยให้เห็นตัวตนที่แท้จริงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของบุรุษผู้เต็มไปด้วยความฝันและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีคนหนึ่ง จนกระทั่งสามารถก่อตั้ง บริษัทฮอนด้า ขยายอาณาจักรยนตรกรรมจนครอบคลุมไปทั่วโลก

E-Book
Related Books