ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม 1

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม 1

ผู้แต่งคาซูมิ ทามูระ
ผู้แปลวีรวรรณ วชิรดิลก
ISBN978-974-9569-64-1
จำนวนหน้า120 หน้า
ราคา175 บาท
หมายเหตุซีดี 1 แผ่น
คำแนะนำ

      สำหรับผู้ที่ทำงานด้านการบริการต้อนรับแขกชาวญี่ปุ่นโดยเฉพาะ เน้นที่พนักงานเปิดประตูและพนักงานขนสัมภาระ

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

     • อ่านง่ายด้วยอักษรโรมัน และ มีอักษรญี่ปุ่นกำกับสำหรับผู้ที่เรียนมาแล้ว
     • มีภาพการ์ตูนตลอดบทสนทนา ทำให้เข้าสถานการณ์และท่าทางขณะใช้สำนวนนั้นๆ ได้ง่าย
     • ฝึกฝนการพูดและฟัง ศัพท์สำนวนต่างๆ ได้ด้วยซีดีประกอบ
     • ทำให้เรียนรู้ภาษาท่าทาง การแสดงออกของชาวญี่ปุ่น เพื่อสื่อสารได้เข้าใจยิ่งขึ้น

E-Book
Related Books