ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม 3

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม 3

ผู้แต่งคาซูมิ ทามูระ
ผู้แปลวีรวรรณ วชิรดิลก
ISBN978-974-443-172-1
จำนวนหน้า208 หน้า
ราคา180 บาท
หมายเหตุซีดี 1 แผ่น
คำแนะนำ

     สำหรับผู้ที่ทำงานด้านการบริการต้อนรับแขกชาวญี่ปุ่นโดยเฉพาะ เน้นที่พนักงานรับโทรศัพท์และพนักงานสำรองห้องพัก

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่มนี้...

     อ่านง่ายด้วยอักษรโรมัน และมีอักษรญี่ปุ่นกำกับสำหรับผู้ที่เรียนมาแล้ว
     มีภาพการ์ตูนตลอดบทสนทนา ทำให้เข้าใจสถานการณ์และท่าทาง ขณะใช้สำนวนนั้น ๆ ได้ง่าย
     ฝึกฝนการพูดและฟัง ศัพท์สำนวนต่าง ๆ ได้ด้วยซีดีประกอบ

E-Book
Related Books