บัตรช่วยจำ ศัพท์เกาหลี-ไทย-อังกฤษ ชุด สถานที่

บัตรช่วยจำ ศัพท์เกาหลี-ไทย-อังกฤษ ชุด สถานที่

ผู้แต่งสำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์ก.ค. 2567
จำนวนหน้า102 หน้า
ราคา99 บาท
หมายเหตุมีจำหน่ายเฉพาะในรูปแบบ E-Book
คำแนะนำ

     รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ เป็นภาษาเกาหลี พร้อมภาพประกอบที่ช่วยในการจดจำ

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

บัตรช่วยจำ ศัพท์เกาหลี-ไทย-อังกฤษ
ชุด สถานที่

     รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ เป็นภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ไม่ว่าจะโรงเรียน ร้านค้า โรงพยาบาล สนามกีฬา ฯลฯ พร้อมภาพประกอบที่ช่วยในการจดจำ
 

E-Book
Related Books