Point & Practice JLPT N5 ตัวอักษรและคำศัพท์

Point & Practice JLPT N5 ตัวอักษรและคำศัพท์

ผู้แต่งยูการิ ฮนดะ, คานาโกะ มาเอโบ, ยูโกะ ซุงาวาระ, ยูโกะ เซกิ
ผู้แปลกองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
ISBN978-974-443-863-8
ปีที่พิมพ์มิ.ย. 2567
จำนวนหน้า124 หน้า
ราคา225 บาท
หมายเหตุฟังเสียงประกอบผ่านระบบ audio streaming
คำแนะนำ

     ซีรีส์เตรียมสอบวัดระดับใหม่ล่าสุด เหมาะสำหรับใช้ทบทวนพาร์ทความรู้ตัวภาษา (ตัวอักษรและคำศัพท์) ก่อนสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ N5

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

Point & Practice JLPT N5 ตัวอักษรและคำศัพท์
JLPT 文字・語彙 N5 ポイント&プラクティス

  จดจำคำศัพท์และคันจิที่เลือกเฟ้นมาอย่างดีว่าจำเป็นสำหรับการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ระดับ N5 ให้ผ่าน
  เนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่
   1.  แบบฝึกหัด -- รูปแบบใกล้เคียงกับข้อสอบจริง จำนวน 20 ครั้ง
   2.  รายการคำศัพท์ -- มีคำศัพท์และคันจิที่ปรากฏในแบบฝึกหัดแต่ละครั้ง พร้อมทั้งมีหัวข้อ "สรุป" คำศัพท์ที่เคยศึกษาไปแล้วและควรรู้เพิ่มเติม
   3.  เฉลยคำตอบและคำอธิบาย -- เฉลยคำตอบของแบบฝึกหัดในแต่ละครั้ง พร้อมคำแปลและคำอธิบายที่เข้าใจง่าย
  มีตัวอย่างข้อสอบให้ฝึกฝน 1 ครั้ง
  สำหรับคนที่ไม่ถนัดคันจิก็สามารถเรียนรู้คำศัพท์ไปพร้อมกับคันจิได้อย่างสบาย ๆ
  สามารถฟังเสียงอ่านคำศัพท์และคันจิฟรีได้ที่เว็บไซต์ tpadigihub.com

 

E-Book
Related Books