Point & Practice JLPT N5 การฟัง

Point & Practice JLPT N5 การฟัง

ผู้แต่งอาเระ ฮาจิกาโนะ, ริเอะ โอกิ, โนริโกะ นากามุระ, ฮิโตมิ ทาชิโระ
ผู้แปลกองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
ผู้วาดภาพทีฆทัศน์ สุวรรณเครือ (ปก)
ISBN978-974-443-851-5
ปีที่พิมพ์ส.ค. 2566
จำนวนหน้า168 หน้า
ราคา265 บาท
หมายเหตุฟังเสียงประกอบผ่านระบบ audio streaming
คำแนะนำ

   ซีรีส์เตรียมสอบวัดระดับใหม่ล่าสุด เหมาะสำหรับใช้ทบทวนพาร์ทการฟังก่อนสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ N5

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

Point & Practice JLPT N5 การฟัง
JLPT 聴解 N5 ポイント&プラクティス


    แนะนำหลักการฟังและเทคนิคการทำข้อสอบวัดระดับ JLPT N5 ส่วนการฟัง
    เนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่ 1. แบบฝึกหัด 2. รายการสำนวนและไวยากรณ์ 3. สคริปต์ เฉลย และคำอธิบาย
     1. แบบฝึกหัด 12 ครั้ง แบ่งตามรูปแบบของโจทย์ในการสอบการฟังระดับ N5 พร้อมแนะนำเทคนิคและข้อควรระวัง ตบท้ายด้วยตัวอย่างข้อสอบ ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทำแบบฝึกหัดที่มีรูปแบบเหมือนข้อสอบจริงอย่างเข้มข้น
     2. รายการสำนวนและไวยากรณ์ รวบรวมสำนวนและไวยากรณ์ที่ออกสอบบ่อย พร้อมตัวอย่าง ให้ผู้เรียนได้ศึกษาอย่างละเอียด
     3. สคริปต์ เฉลย และคำอธิบาย ส่วนเฉลยอธิบายทั้งข้อที่ถูกและผิด ช่วยให้ผู้เรียนได้ทำความเข้าใจและสามารถใช้ศึกษาเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    มีสคริปต์ เฉลย คำอธิบายทั้งข้อที่ถูกและผิด พร้อมคำแปลสคริปต์ท้ายเล่ม สามารถศึกษาด้วยตัวเองได้
    เสียงประกอบฟังออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ tpadigihub.com ฟรี
ยยยยยยยยยย 

E-Book
Related Books