Go! JLPT N3 ไวยากรณ์

Go! JLPT N3 ไวยากรณ์

ผู้แต่งเอทสึโกะ โทโมมัทสึ, ซาชิ ฟุกุชิมะ, คาโอริ นากามุระ
ผู้แปลทัศนีย์ เมธาพิสิฐ
ISBN978-974-443-643-6
ปีที่พิมพ์2558
จำนวนหน้า184 หน้า
น้ำหนัก379 กรัม
ราคา240 บาท
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับใช้ทบทวนไวยากรณ์ชั้นต้นตอนปลาย-กลาง (ระดับ N3) ที่จำเป็นในการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

GO! JLPT N3 ไวยากรณ์
新完全マスター文法 日本語能力試験 N3

พิชิตการสอบทุกสนามอย่างมั่นใจไปกับ Go! JLPT

        ทบทวนความรู้ไวยากรณ์ระดับต้นตอนปลายถึงระดับกลางตอนต้น เพื่อพิชิตการสอบระดับ N3 และก้าวเข้าสู่การเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับสูง ด้วยคำอธิบายไวยากรณ์ที่ละเอียด เป็นรูปธรรม ประโยคตัวอย่างจำนวนมาก และแบบฝึกหัดที่หลากหลาย
        ปูพื้นฐานให้แน่น พร้อมพิชิตการสอบระดับ N3


E-Book
Related Books