เตรียมสอบวัดระดับ N3 การฟัง

เตรียมสอบวัดระดับ N3 การฟัง

ผู้แต่งคาโอริ นากามุระ, ซาชิ ฟุกุชิมะ, เอทสึโกะ โทโมมัทสึ
ผู้แปลสมจิตร์ สิริรัตนวิทย์
ISBN978-974-443-532-3
ปีที่พิมพ์2556
จำนวนหน้า184 หน้า
ราคา250  บาท
หมายเหตุฟังเสียงประกอบผ่านระบบ audio streaming
คำแนะนำ

     หนังสือเตรียมสอบวัดระดับ N3 เพื่อการฝึกฟังข้อสอบ พร้อมฟังเสียงประกอบผ่านระบบ audio streaming

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

เตรียมสอบวัดระดับ N3 การฟัง

แนะนำเทคนิคการฟังสำหรับเตรียมสอบวัดระดับ N3 แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน
     ส่วนที่ 1 แนะนำรูปแบบข้อสอบการฟังในภาพรวม
     ส่วนที่ 2 เจาะลึกเทคนิคการฟังและการทำข้อสอบฟังรูปแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดมากมาย
     ส่วนที่ 3 ตัวอย่างข้อสอบการฟังที่เหมือนกับข้อสอบจริง
ท้ายเล่มเป็นคำเฉลย สคริปต์ และคำแปลสคริปต์ของบทสนทนา

 

E-Book
Related Books