FAQ เจแปน กับ เดวิด เทน ตอน การดำเนินชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว

FAQ เจแปน กับ เดวิด เทน ตอน การดำเนินชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว

ผู้แต่งเดวิด เทน
ผู้แปลปิยะนุช วิริเยนะวัตร์
ISBN978-974-443-633-7
ปีที่พิมพ์2558
จำนวนหน้า136 หน้า
น้ำหนัก140 กรัม
ราคา155 บาท
คำแนะนำ

     ตอบคำถามที่ชาวต่างชาติสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น จากมุมมองของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ ณ ประเทศญี่ปุ่นมากว่า 20 ปี

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

FAQ เจแปน กับ เดวิด เทน
ตอน การดำเนินชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว

 

        รวบรวมเรื่องราวที่ชาวต่างชาติมักสงสัยและตั้งคำถามกับคนญี่ปุ่นอยู่เป็นประจำเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยวของญี่ปุ่น พร้อมไขคำตอบโดย คุณเดวิด เทน อาจารย์สอนภาษาอังกฤษชาวอเมริกันผู้ซึ่งอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นมานานกว่า 20 ปี ! แบ่งเป็น 2 หัวข้อใหญ่

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
         อาหารญี่ปุ่
         สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด
         ดินแดนแห่งแฟชั่นและวัฒนธรรมโอตากุ
         เพลิดเพลินกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นดั้งเดิมของโตเกียว
         ฤดูกาลทั้ง 4 ของญี่ปุ่น

การดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น
         ที่พักอาศัยของคนญี่ปุ่น
         พิธีการต่าง ๆ ของญี่ปุ่น
         อาหารญี่ปุ่น
         ท่องเที่ยวในญี่ปุ่น
         ยามว่างของคนญี่ปุ่น
         ประเพณีต่าง ๆ ของญี่ปุ่น
         ธรรมเนียมญี่ปุ่น

 

E-Book
Related Books