ไดจิ 3 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น

ไดจิ 3 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น

ผู้แต่งโยชิโกะ ยามาซากิ, เรโกะ อิชิอิ, คาโอรุ ซาซากิ, มิวาโกะ ทากาฮาชิ, เคโกะ มาชิดะ
ผู้แปลกองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
ISBN978-974-443-611-5
ปีที่พิมพ์2558
จำนวนหน้า272 หน้า
ราคา250 บาท
หมายเหตุฟังเสียงประกอบผ่านระบบ audio streaming
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับผู้ที่ผ่านการศึกษาตัวอักษรฮิรางานะและคาตากานะแล้ว

> จุดแก้ไขคำผิดในหนังสือ คลิกที่นี่
 

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

ไดจิ 3 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น
日本語初級 2 大地

 

        ตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นเล่มที่ 3 ของชุด "ไดจิ ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น" เน้นการฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดเสริมทักษะที่มีความหลากหลาย พร้อมภาพประกอบที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันมากมาย และยังช่วยเพิ่มประสิทธภาพในการจำมากกว่าการท่องจำปกติ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถนำสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช้และสื่อสารได้จริงในชีวิตประจำวัน

สิ่งที่จะได้ศึกษาในแต่ละบท
ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น พร้อมคำอธิบาย ประโยคตัวอย่าง และคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ข้อมูลด้านสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นที่เป็นประโยชน์

สิ่งที่จะได้ฝึกฝนในแต่ละบท
ฝึกพูดประโยคสั้น ๆ ไปจนถึงบทสนทนาขนาดสั้น
ฝึกเขียนโดยใช้ไวยากรณ์ที่ได้เรียนไปประยุกต์ร่วมกับข้อมูลต่าง ๆ ในแบบฝึกหัดการพูด
ฝึกฟังบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นขนาดสั้นที่ใช้ในชีวิตประจำวันจากซีดีประกอบ

* ตำราชุดนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานตัวอักษรญี่ปุ่น (อักษรคานะ) มาแล้ว *

 

E-Book
Related Books