ไดจิ 2 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น

ไดจิ 2 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น

ผู้แต่งโยชิโกะ ยามาซากิ, เรโกะ อิชิอิ, คาโอรุ ซาซากิ, มิวาโกะ ทากาฮาชิ, เคโกะ มาชิดะ
ผู้แปลกองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
ISBN978-974-443-569-9
ปีที่พิมพ์2557
จำนวนหน้า240 หน้า
ราคา250 บาท
หมายเหตุฟังเสียงประกอบผ่านระบบ audio streaming
คำแนะนำ

     ตำราเรียนซีรีส์ใหม่ล่าสุด เนื้อหาคล้ายคลึงกับ มินนะ โนะ นิฮงโกะ แต่เน้นเรื่องการพูดและการฟังมากขึ้น เหมาะกับผู้เรียนในระดับต้นที่เน้นการสนทนาเป็นหลัก

> จุดแก้ไขคำผิดในหนังสือ คลิกที่นี่
 

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

ไดจิ 2 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น

ไดจิ ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น
        ตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น เล่ม 2 เน้นให้ผู้เรียนสามารถนำสิ่งที่เรียนไปใช้สื่อสารกับคนญี่ปุ่นได้จริง แต่ละบทประกอบด้วยไวยากรณ์และแบบฝึกหัดที่หลากหลาย ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะการพูดและการเขียนผ่านแบบฝึกหัดต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาสมมุติจากสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน จึงสามารถนำไปใช้ได้ทันที นอกจากนี้ยังสอดแทรกความรู้ด้านวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นด้วย

 

E-Book
Related Books