ภาษาญี่ปุ่น D.I.Y.

ภาษาญี่ปุ่น D.I.Y.

ผู้แต่งมิเอะ ชิเงโนะ, คาโอรุ เซกิ, ชิซุเอะ นิชิกิมิ
ผู้แปลสุภา ปัทมานันท์
ISBN978-974-443-597-2
ปีที่พิมพ์2557
ราคา220 บาท
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับอ่านทบทวนไวยากรณ์ระดับต้นให้แม่นยำมากขึ้น และเตรียมพร้อมสอบ JLPT

> จุดแก้ไขคำผิดในหนังสือ คลิกที่นี่
 

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

ภาษาญี่ปุ่น D.I.Y.
 

อ่านง่าย ทบทวนได้...ด้วยตัวคุณเอง
     > รวบรวมหัวข้อไวยากรณ์และคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นระดับต้นที่เคยปรากฏในข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ระดับ 3 (เทียบเท่าระดับ N4)
     > อธิบายความหมาย วิธีการเชื่อมรูปประโยค ตัวอย่างการใช้ พร้อมแบบฝึกหัดและเฉลย
     > เหมาะกับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับต้น ที่ต้องการทบทวนความรู้ด้านไวยากรณ์ให้แน่นยิ่งขึ้น เพื่อนำไปเตรียมตัวสอบ

คุณก็เก่งภาษาญี่ปุ่นได้ ไม่ง้อใคร ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง

 

E-Book
Related Books