55 หัวข้อ ไวยากรณ์ญี่ปุ่นเปรียบเทียบ

55 หัวข้อ ไวยากรณ์ญี่ปุ่นเปรียบเทียบ

ผู้แต่งมากิโกะ โอกาโมโตะ, โยโกะ อุจิฮาระ
ผู้แปลสุภา ปัทมานันท์
ISBN978-616-7121-35-2
ราคา200 บาท
คำแนะนำ

     นำไวยากรณ์ที่คล้ายคลึงกันมาจับคู่อธิบายความแตกต่างให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นมีวิธีการใช้คล้ายคลึงกันมากมายแต่มีก็รายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่สามารถใช้แทนกันได้ทุกกรณีเพื่อให้ผู้เรียนสามารถจดจำและนำไปใช้ได้อย่างไม่สับสน 55 หัวข้อ ไวยากรณ์ญี่ปุ่นเปรียบเทียบ จึงนำไวยากรณ์ญี่ปุ่นมาเปรียบเทียบให้เห็นความเหมือนและความแตกต่างอย่างชัดเจน

E-Book
Related Books