Hello AEC จีน

Hello AEC จีน

ผู้แต่งจุรี สุชนวนิช
ISBN978-974-443-524-8
ปีที่พิมพ์2556
จำนวนหน้า192 หน้า
ราคา165 บาท
คำแนะนำ

     เหมาะกับคนทำงานและติดต่อธุรกิจ ทั้งในองค์กรจีนในประเทศไทยและประเทศจีน และผู้มีความรู้ภาษาจีนในระดับเบื้องต้น-กลาง (สามารถอ่านภาษาจีนได้บ้าง)

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

Hello AEC จีน
 

     หนังสือเพื่อการติดต่อสื่อสารและเจรจาทางธุรกิจกับองค์กรจีน ทั้งในไทยและในจีน แบ่งเนื้อหาออกเป็น 15 บทย่อย แยกตามหัวข้อสนทนาที่จำเป็นต้องรู้ ได้แก่

    
1. การทักทาย
     2. การแนะนำตัว
     3. การไถ่ถามสารทุกข์สุกดิบ
     4. การอำลา
     5. การชักชวน
     6. การขอความช่วยเหลือ
     7. การขอลาหยุด
     8. การติดต่อลูกค้า
     9. การนัดหมายลูกค้า
     10. การรับรองลูกค้า
     11. การเลี้ยงต้อนรับ
     12. การเดินทาง
     13. การจองที่พัก
     14. การไปธนาคาร
     15. การสั่งซื้อสินค้า

     แต่ละบทมีส่วนเพิ่มเติมประโยคและคำศัพท์ เพื่อการนำไปใช้ที่หลากหลายมากขึ้น และสอดแทรกวัฒนธรรมและธรรมเนียมที่ควรรู้เมื่อติดต่อกับชาวจีนท้ายบทสนทนา

 

E-Book
Related Books