J-Business Manual คู่มือเขียนเอกสารธุรกิจแบบญี่ปุ่น

J-Business Manual คู่มือเขียนเอกสารธุรกิจแบบญี่ปุ่น

ผู้แต่งมากิ โอคุมุระ, ทาคาโกะ ยาสุโคอุจิ
ผู้แปลธนัญ พลแสน
ISBN978-616-7121-00-0
ราคา210 บาท
คำแนะนำ

     คู่มือสำหรับการทำเอกสารธุรกิจ ทั้งจดหมายภายใน-นอก แฟกซ์ อีเมลสำหรับติดต่อองค์กรธุรกิจญี่ปุ่น

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        แนะนำวิธีการเขียนและตัวอย่างเอกสารทางธุรกิจเพื่อการติดต่อกับองค์กรธุรกิจญี่ปุ่น ทั้งจดหมายต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทอีเมล และแฟกซ์ มีประโยคตัวอย่าง ให้ได้นำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายสถานการณ์ พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อเป็นการทบทวนความรู้

E-Book
Related Books