คล่องญี่ปุ่นธุรกิจใน 30 ชม.

คล่องญี่ปุ่นธุรกิจใน 30 ชม.

ผู้แต่งมิชิโกะ มิยาซากิ, ซาชิโกะ โกชิ
ผู้แปลวิภา งามฉันทกร
ISBN978-616-7121-07-9
ราคา240 บาท
คำแนะนำ

     อธิบายสำนวน รูปประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในเชิงธุรกิจ รวมถึงมารยาทพื้นฐานในการทำงานหรือติดต่องานกับคนญี่ปุ่น สามารถเรียนรู้ได้ในระยะเวลาอันสั้นเพียง 30 ชม.

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        ภายในเล่มประกอบด้วย คำอธิบายไวยากรณ์ ตัวอย่างบทสนทนาเชิงธุรกิจ และแบบฝึกหัดมากมาย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นในการติดต่องานหรือทำงานกับคนญี่ปุ่นและผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่มีพื้นฐานมาบ้างแล้ว

E-Book
Related Books