ชื่อตัวละครในวรรณกรรมสามก๊ก


        วรรณกรรมเรื่องสามก๊กเป็นวรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์ของประเทศจีน ซึ่งมีการแปลเป็นภาษาไทยครั้งแรกโดย เจ้าพระยาพระคลัง (หน) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และได้ตีพิมพ์เป็นหนังสือครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยโรงพิมพ์หมอบรัดเลย์ และได้พิมพ์ซ้ำอีกหลายครั้งในเวลาต่อ ๆ มา  โดยการแปลเป็นภาษาไทยในระยะเริ่มแรกเป็นการแปลจากภาษาจีนฮกเกี้ยน ซึ่งคนรุ่นหลังก็ถอดชื่อเรียกเป็นภาษาจีนฮกเกี้ยนตามกันมาเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน

        แต่เมื่อวรรณกรรมดังกล่าวถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษจะแปลเป็นภาษาจีนกลาง โดยเขียนคำอ่านเป็นพินอิน ซึ่งทำให้เวลานักอ่านชาวไทยอ่านชื่อบุคคลหรือชื่อเมืองในเรื่องสามก๊กฉบับภาษาอังกฤษรู้สึกสับสนไม่น้อย เนื่องจากชื่อบางชื่อมีเสียงอ่านแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ตามตัวอย่าง

 

 photo name_table_zpsa4554c7d.jpg


ขอบคุณข้อมูลจาก
http://isamkok.blogspot.com
http://www.thaisamkok.com
http://samkok911.blogspot.com


หมายเหตุ จูกัดเหลียง เป็นชื่อจริงของ ขงเบ้ง โดยขงเบ้งเป็นชื่อรอง บางครั้งนักอ่านหรือผู้สนใจสามก๊กชาวไทยก็มักจะเรียกชื่อจริงรวมไปกับชื่อรองเป็น “จูกัดเหลียง ขงเบ้ง”
 

 photo jpeg1_zpsa10124fb.jpg


ภาพจาก : Romance of the three Kingdoms XI; TECMO KIEI Holding Co., Ltd.


เอกณัฏฐ์ สวัสดิ์หิรัญ TPA Press