ซีรีส์ มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เบื้องต้น A1


        มะรุโกะโตะ คือตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นตามมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของ JF (Japan Foundation) ซึ่งแบ่งผู้เรียนเป็น 6 ระดับ เน้นเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันเพื่อให้สามารถสื่อสารได้จริง
 

MARUGOTO_01


เนื้อหาและรูปแบบเล่ม → กิจกรรม
        เนื้อหาประกอบด้วย 9 หัวข้อ  แต่ละหัวข้อมี 2 บทเรียน โดยเป็นสถานการณ์หลากหลายในชีวิตประจำวัน แต่ละบทบอกเป้าหมายการเรียนรู้ว่าเป็นเรื่องอะไร ฝึกทักษะด้านใด (สนทนาโต้ตอบ การอ่าน หรือการเขียน) และสำนวนที่ใช้
        ♦ จุดประสงค์การเรียนรู้ ก่อนเข้าสู่บทเรียน ดูภาพถ่ายและอ่านจุดประสงค์กันหน่อยว่า เราจะสามารถพูดหรือทำอะไรได้เมื่อจบบทเรียน
        ♦ ดู ฟัง แล้วพูดตาม  ขณะฟังเสียงก็ดูภาพ พร้อมกับพูดตามเบา ๆ พยายามจดจำคำที่จำเป็นต้องใข้
        ♦ ฟังและสังเกต ผู้เรียนจะได้ฟังบทสนทนาหลากหลาย พยายามจับใจความ สำนวนที่ใช้บ่อย ๆ
        ♦ ทดลองใช้ หลังจากฝึกฟังมาแล้ว ทีนี้ก็ลองจับคู่สนทนาโดยใช้สำนวนที่ได้ฟังมา

 

MARUGOTO_02

MARUGOTO_03

MARUGOTO_04

MARUGOTO_05

        ในระดับเบื้องต้น A1 มีอักษรโรมาจิกำกับเสียงเพื่อให้อ่านง่ายขึ้น คำสั่งหรือคำอธิบายแปลภาษาไทยกำกับ


        ♦ Can-do Check เรียนจบแล้วแวะไปเช็กความเข้าใจกันหน่อย
        ♦ การใช้ชีวิตและวัฒนธรรม ส่วนท้ายแต่ละหัวข้อจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เพื่อให้ผู้เรียนเปรียบเทียบกับประเทศตนเอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน ๆ
        ♦ สัญลักษณ์ สังเกตสัญลักษณ์การฝึกทักษะต่าง ๆ
        ♦ ตัวละครมี 13 คน ประกอบด้วยชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติวัยทำงานและผู้สูงอายุ

 

MARUGOTO_06

MARUGOTO_07

MARUGOTO_08


เนื้อหาและรูปแบบเล่ม → เพิ่มพูนความเข้าใจ
        จำนวนหัวข้อและบทเรียนซึ่งล้อตามเล่มกิจกรรมทุกบท แต่เพิ่มเติมคำศัพท์และอักษรคันจิที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน สำนวนพื้นฐานในบทสนทนาและไวยากรณ์ รวมทั้งฝึกการอ่าน การเขียนครบเครื่อง
        ♦ ก่อนเข้าสู่บทเรียน จะมีคำถามเกี่ยวกับแต่ละหัวข้อเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่บทเรียน
        ♦ คำศัพท์ จะให้คำที่ปรากฏจะเชื่อมโยงกับหัวข้อซึ่งเป็นวิธีเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ที่ช่วยการจดจำได้ดี  ทั้งนี้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อจะสอนอักษรคันจิให้ด้วยโดยเน้นการจำคำอ่านก่อนเป็นอันดับแรก และเช่นเดียวกัน ในระดับเบื้องต้น A1 มีการใช้อักษรโรมาจิกำกับเสียงแต่ละส่วนเพื่อให้อ่านง่ายขึ้น
 

MARUGOTO_09

MARUGOTO_10


        ♦ การสนทนาและไวยากรณ์ ผู้เรียนจะได้ฝึกการอ่านในใจขณะฟังเสียงสนทนาไปด้วย พร้อมคาดเดาความหมายจากบทสนทนาและรูปภาพ ทำความเข้าใจโครงสร้างประโยคและกฎไวยากรณ์ ตบท้ายด้วยแบบฝึกการใช้ไวยากรณ์ตามสถานการณ์
        ♦ การอ่าน เป็นบทความสั้น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ เนื้อหา โดยผู้เรียนสังเกตการณ์ใช้ไวยากรณ์ รูปประโยค
        ♦ การเขียน ผู้เรียนจะได้ฝึกเขียนจากบทฝึกเขียน แล้วจึงเขียนเรื่องเกี่ยวกับตนเองเสร็จแล้วเก็บเข้าแฟ้มผลงาน
        ♦ Nihongo Check อยู่ท้ายเล่ม ใช้ทบทวนความเข้าใจสิ่งที่เรียนรู้ทั้งหมด โดยเขียนความเห็นภาษาอะไรก็ได้
 

MARUGOTO_11

MARUGOTO_12

MARUGOTO_13


Special Feature

        เว็บไซต์ https://marugoto.org/ สนับสนุนผู้เรียนผู้สอน เช่น ไฟล์เสียง สมุดคำศัพท์ ดัชนีสำนวนภาษา สื่อการสอน ฯลฯ รวมทั้งระบบ E-learning  ครบวงจร…ทั้งหมดนี้ฟรี !! 


Q & A

เล่ม "กิจกรรม" กับ เล่ม "เพิ่มพูนความเข้าใจ" ต่างกันยังไง
        
เล่ม กิจกรรม เน้นการฝึกฟังและสนทนาเยอะมาก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ภาษาได้ในทันที ใครอยากพูดคล่องเป็นเร็วก็เริ่มที่เล่มนี้เลย
        เล่ม เพิ่มพูนความเข้าใจ เน้นอธิบายความรู้ตัวภาษา โครงสร้างภาษาที่จำเป็นในการสื่อสารอย่างเป็นระบบ การอ่าน การเขียน พูดเป็นแล้ว เข้าใจไวยากรณ์รูปประโยคด้วย ความรู้ก็แน่นขึ้นไปอีก


ต้องใช้หนังสือคู่กันหรือเปล่า
        
ทั้งสองเล่มมีจำนวนหัวข้อและบทเหมือนกันทุกประการ แต่มีวิธีการเรียน แบบฝึกหัด การวัดผลต่างกัน ความพิเศษคือผู้เรียนเลือกศึกษาบทใดก่อนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องใช้คู่กัน แต่เพื่อความรู้รอบด้าน แนะนำว่าซื้อสองเล่มคู่กัน คุ้มค่ามาก

เรียนจบแล้วสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้แค่ไหน
        
ผู้เรียนสามารถสนทนาเบื้องต้นง่าย ๆ อย่างการแนะนำตัวเอง ถามตอบเรื่องที่อยู่อาศัย พูดถึงข้าวของใช้ส่วนตัว เรื่องส่วนตัวผู้อื่น และโต้ตอบการสนทนาช้า ๆ ได้


วัลภา ลีรัชดานนท์ TPA Press