ติดอาวุธลับก่อนสอบ JLPT ด้วย Point & Practice 
Point & Practice JLPT N3
(ตัวอักษรและคำศัพท์ / การฟัง)

        การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นหรือ JLPT เป็นการสอบเพื่อประเมินความสามารถของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างรอบด้าน ทั้งความรู้ตัวภาษาด้านตัวอักษรและคำศัพท์ ไวยากรณ์ การอ่าน รวมไปถึงการฟัง ดังนั้น การทบทวนความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ JLPT จึงจำเป็นต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก แต่หากใครที่กำลังมองหาหนังสือเตรียมสอบที่มีเนื้อหากระชับ ตรงประเด็น สามารถใช้อ่านทบทวนล่วงหน้าอย่างน้อย 4-6 สัปดาห์ และฝึกทำแบบฝึกหัดรูปแบบเหมือนข้อสอบจริงได้ บอกเลยว่าหนังสือซีรีส์ "Point & Practice" จะเป็นตัวช่วยที่ดีเป็นอย่างยิ่ง
        โดยในตอนนี้สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรมได้วางจำหน่าย "Point & Practice JLPT N3 ตัวอักษรและคำศัพท์" และ "Point & Practice JLPT N3 การฟัง" ไปเป็นที่เรียบร้อย มาพร้อมกับหน้าปกที่มีจุดเด่นอยู่ที่ลายนินจาสุดน่ารัก ชวนให้รู้สึกคึกคักไปกับการอ่านหนังสือสอบ ส่วนเนื้อหาด้านในจะน่าสนใจขนาดไหน ลองมาดูกันเลย~

*************

Point & Practice JLPT N3 ตัวอักษรและคำศัพท์

        Point & Practice JLPT N3 ตัวอักษรและคำศัพท์ เป็นหนังสือเตรียมสอบที่คัดสรรคำศัพท์ระดับ N3 ที่ออกสอบบ่อยมาจัดหมวดหมู่เป็นหัวข้อต่าง ๆ โดยแบ่งเป็นเนื้อหาส่วน "แบบฝึกหัด" และ "รายการคำศัพท์" ให้ได้ฝึกฝนจำนวน 30 ครั้ง พร้อมทั้งมีตัวอย่างข้อสอบที่มีรูปแบบเดียวกับข้อสอบจริงให้ได้ลองทำ 1 ครั้ง

        เนื้อหาในส่วน แบบฝึกหัด ประกอบด้วยโจทย์ที่มีรูปแบบเดียวกับข้อสอบจริง ได้แก่ การใช้คำตามบริบท การเปลี่ยนเป็นคำที่มีความหมายคล้ายกัน การใช้คำศัพท์ เสียงอ่านคันจิ และการเขียนคันจิ นอกจากนี้ แบบฝึกหัดบางหัวข้อจะเริ่มต้นด้วยโจทย์ ลองทำดู ที่ให้เลือกคำศัพท์ระหว่างคำศัพท์ 2 คำที่ชวนสับสน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายและใช้คำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง

        ซีรีส์ Point & Practice JLPT N3 ไม่ได้มีแค่นินจาที่หน้าปกเท่านั้น หากลองสังเกตที่ด้านบนขวาของแบบฝึกหัดแต่ละครั้ง จะเห็นภาพประกอบเป็นรูปนินจาเดินทางไปตามสถานที่ต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่น ทำให้รู้สึกเพลิดเพลินเหมือนได้ท่องเที่ยวไปกับนินจาขณะที่กำลังอ่านหนังสือ และสำหรับเล่มตัวอักษรและคำศัพท์นี้จะเป็นสถานที่ใน "ภูมิภาคคิงกิ ชิโกกุ และชูโงกุ"

        ส่วนเนื้อหาของ รายการคำศัพท์ ประกอบด้วย รายการ "คำศัพท์" และ "คันจิ" ที่ปรากฏในแบบฝึกหัดแต่ละครั้ง หากผู้เรียนอ่านคำศัพท์และคันจิในส่วนรายการคำศัพท์เพิ่มเติมหลังจากที่ทำแบบฝึกหัดและตรวจคำตอบที่ส่วน เฉลยและคำอธิบาย ท้ายเล่มแล้ว ก็จะช่วยให้จดจำความหมายของคำศัพท์และเรียนรู้คันจิควบคู่กันไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

*************

Point & Practice JLPT N3 การฟัง

        Point & Practice JLPT N3 การฟัง เป็นหนังสือเตรียมสอบที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักสำคัญและเทคนิคการทำโจทย์การฟังแต่ละประเภท พร้อมทั้งได้พัฒนาทักษะการฟังผ่านการทำแบบฝึกหัดรูปแบบเหมือนข้อสอบจริงจำนวนมาก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ลักษณะโจทย์ของข้อสอบการฟังก่อนที่จะไปตะลุยทำแนวข้อสอบแบบเน้น ๆ
        เนื้อหาในเล่มแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักคือ 1. แบบฝึกหัด 2. รายการสำนวนและไวยากรณ์ 3. สคริปต์ เฉลย และคำอธิบาย พร้อมทั้งมีตัวอย่างข้อสอบรูปแบบเดียวกับข้อสอบจริงให้ได้ลองทำ 1 ครั้ง

        เนื้อหาในส่วน แบบฝึกหัด ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วนคือ "คำอธิบายรูปแบบคำถามและตัวอย่างโจทย์" และ "แบบฝึกหัด"
        - คำอธิบายรูปแบบคำถามและตัวอย่างโจทย์ เป็นส่วนที่จะได้เรียนรู้รูปแบบคำถามและวิธีทำโจทย์ทั้ง 5 ประเภทของข้อสอบการฟัง ได้แก่ ความเข้าใจหัวข้อเรื่อง ความเข้าใจประเด็นสำคัญ ความเข้าใจเค้าโครงเรื่อง การเลือกใช้ถ้อยคำ และการตอบทันที
        - แบบฝึกหัด เป็นส่วนที่จะได้ฝึกทำโจทย์แต่ละประเภท รวม 12 ครั้ง โดยครั้งที่ 1-11 เป็นแบบฝึกหัดที่มีรูปแบบโจทย์ 1-2 ประเภท ส่วนครั้งที่ 12 เป็นแบบฝึกหัดทบทวนที่รวมโจทย์ทุกประเภท เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะฝึกทำตัวอย่างข้อสอบที่มีรูปแบบเหมือนข้อสอบจริงต่อไป และสามารถประเมินตัวเองได้ว่าทักษะการฟังพัฒนาขึ้นแค่ไหนแล้ว
        สำหรับเสียงประกอบของหนังสือเล่มนี้ สามารถฟังทางออนไลน์ได้ฟรีที่เว็บไซต์ tpadigihub.com หากอยากฝึกทำแบบฝึกหัดเมื่อไรก็เปิดฟังได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา

        ภาพประกอบด้านบนขวาของแบบฝึกหัดแต่ละครั้งเป็นภาพนินจาเดินทางไปตามสถานที่ต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกับเล่มตัวอักษรและคำศัพท์ แต่เล่มการฟังนี้จะเป็นสถานที่ใน "ฮอกไกโดและภูมิภาคโทโฮกุ" ดังนั้น หากเรียนครบทุกเล่มในซีรีส์ Point & Practice JLPT N3 ก็จะเหมือนได้เดินทางไปทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียว

        มาถึงส่วน รายการสำนวนและไวยากรณ์ กันบ้าง เนื้อหาส่วนนี้เป็นส่วนที่รวบรวมสำนวนและไวยากรณ์ที่พบบ่อยในข้อสอบการฟัง จำนวน 20 หัวข้อ เช่น คำทักทาย/สำนวนเฉพาะ ภาษาพูด การขอร้อง การขออนุญาต การเกริ่นนำ เป็นต้น หากอ่านเนื้อหาในส่วนนี้เพิ่มเติมหลังจากที่ทำแบบฝึกหัดและตรวจคำตอบที่ส่วน สคริปต์ เฉลย และคำอธิบาย ท้ายเล่มแล้ว ก็จะช่วยให้เข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ของบทสนทนาในข้อสอบการฟังมากยิ่งขึ้น โดยสามารถดูเลขหน้ารายการสำนวนและไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้องได้จากเครื่องหมายลูกศรที่แสดงในส่วนคำอธิบายตัวอย่างโจทย์ แบบฝึกหัดแต่ละครั้ง และตัวอย่างข้อสอบ

        Point & Practice ระดับ N3 มีทั้งหมด 4 ปกตามหัวข้อทักษะ ได้แก่ "ตัวอักษรและคำศัพท์" "ไวยากรณ์" "การอ่าน" และ "การฟัง" ผู้ที่สนใจสามารถหาซื้อหนังสือ "Point & Practice JLPT N3 ตัวอักษรและคำศัพท์" และ "Point & Practice JLPT N3 การฟัง" ได้แล้ววันนี้ตามร้านหนังสือทั่วไป ศูนย์หนังสือ ส.ส.ท. ทั้ง 2 สาขา (สุขุมวิท 29 และพัฒนาการ 18) และสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ tpabook.com หรือแอป Shopee (ค้นหาร้านค้าชื่อ tpabookcentre) และแอป LAZADA (ค้นหาร้านค้าชื่อ tpabook) ส่วนเล่ม "Point & Practice JLPT N3 ไวยากรณ์" และ "Point & Practice JLPT N3 การอ่าน" จะออกตามมาเร็ว ๆ นี้ รอติดตามกันได้เลย ^o^

ข้อมูลสินค้า

ชื่อสินค้า : Point & Practice JLPT N3 ตัวอักษรและคำศัพท์
จำนวนหน้า : 176 หน้า
ราคา : 270 บาท
ISBN : 978-974-443-839-3
สั่งซื้อได้ที่ >>> https://tpabook.com/product/pnp-jlpt-n3-moji-goi/

ชื่อสินค้า : Point & Practice JLPT N3 การฟัง
จำนวนหน้า : 192 หน้า
ราคา : 280 บาท
ISBN : 978-974-443-835-5
สั่งซื้อได้ที่ >>> https://tpabook.com/product/pnp-jlpt-n3-chokai/


กุลวรากร เอกอัครากุล TPA Press