เลือกผิด#7 photo Kanji_007_small_zpsrqdh5w9c.png

 

อันความอุ่น จะอุ่นแบบอากาศอบอุ่นหรือสิ่งของอุ่น ภาษาไทยเราก็ใช้คำว่า "อุ่น" ทั้งคู่ ภาษาญี่ปุ่นก็เช่นกัน อากาศอบอุ่นหรือสิ่งของอุ่น เค้าก็มีคำว่า あたたかい ใช้สำหรับการนี้ แต่ทว่าเป็นคันจิคนละตัวกันละ (อีกแล้ว...) ทีนี้ ถ้าพูดถึงเครื่องดื่มอย่าง ชา กาแฟอุ่น ๆ นี่ ต้องใช้คันจิตัวไหนล่ะ

เฉลยยย

.
.
.
.
.
.

温かい 
จ้า

温かい มีความหมายว่า | (อุณหภูมิของสิ่งต่าง ๆ) อุ่น ไม่เย็นชืด | ประโยคนี้จึงแปลได้ว่า "ดื่มชาฝรั่งอุ่น ๆ" ส่วน 暖かい มีความหมายว่า | (อุณหภูมิอากาศ) อบอุ่น ไม่หนาว | ถ้าใช้คันจิตัวนี้ ประโยคนี้จะเพี้ยนเป็น "ดื่มชาฝรั่งที่อบอุ่น" อุ๊ยตาย ชาฝรั่งหรือหนุ่มฝรั่งคะเจ้าพระคู้ณ อบอุ่นด้วย แหมะ ผิดนะจ๊ะ อย่าใช้คันจิตัวนี้กับของเหลวเยี่ยงเครื่องดื่มเด็ดขาด

#‎ก่อนจากกัน


3และ 2ในคำว่า あたたかい เป็นเสียงอ่าน [] คันจิทั้งสองตัวนี้แสดงถึง | อุณหภูมิที่ไม่ร้อนไม่เย็น กำลังพอดี | เหมือนกัน แต่ต่างกันตรงที่  ใช้กับความรู้สึกเมื่อสัมผัสสิ่งต่าง ๆ หรือน้ำ (นี่ไง ๆ จำที่เคยบอกได้เปล่า คันจิที่มีบุชุ  จะมีความหมายเกี่ยวข้องกับน้ำด้วย) หรือความรู้สึกเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง ส่วน  ใช้กับความรู้สึกโดยรวมทั่วทั้งร่างกายที่รู้สึกได้จากสภาพอากาศ

ถ้ายังงง ให้จำว่า 
温かいตรงข้ามกับ 冷たい (つめたい) ที่แปลว่า | เย็น | เช่น เครื่องดื่มเย็น (ถึง "เย็น" ในภาษาไทยจะใช้กับ "อากาศ" เช่น "อากาศเย็น" ได้ แต่ญี่ปุ่นใช้ไม่ได้ อย่าสับสน !!!) ส่วน 暖かい จะตรงข้ามกับ 寒い (さむい) ที่แปลว่า | หนาว |

อนึ่ง ถ้าพูดถึงลักษณะนิสัยของคน เช่น คนอบอุ่น คนเย็นชา จะใช้คันจิคู่
  温かい冷たい จ้ะ

------------------------------------------------------------------------------------


 = ระดับ JLPT
訓 = เสียงอ่านแบบญี่ปุ่น
⇔ = คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม