แบบเรียนเขียนอ่านภาษาไทย

แบบเรียนเขียนอ่านภาษาไทย

ผู้แต่งวิไล โตมรกุล
ISBN978-974-9569-15-3
จำนวนหน้า248 หน้า
น้ำหนัก501 กรัม
ราคา200 บาท
คำแนะนำ

     สำหรับชาวญี่ปุ่นที่สนใจศึกษาภาษาไทยในรูปแบบของการเขียนและอ่านตัวอักษรภาษาไทยในระดับพื้นฐาน

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        หนังสือเล่มนี้รวบรวมแบบฝึกหัดเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและสร้างทักษะความชำนาญในการเขียนอ่านให้มากยิ่งขึ้นไปด้วย ดังคำกล่าวว่า "Practice Makes Perfect" (การฝึกหัดทำให้เกิดความชำนาญ)

E-Book
Related Books