อ่าน-เขียนภาษาญี่ปุ่น ขั้นพื้นฐาน

อ่าน-เขียนภาษาญี่ปุ่น ขั้นพื้นฐาน

ผู้แต่งโยชิโกะ ทซึรุโอะ
ISBN978-974-8329-39-0
จำนวนหน้า140 หน้า
น้ำหนัก304 กรัม
ราคา120 บาท
หมายเหตุปรับปรุงและแต่งเพิ่มโดย Mitsuyoshi Akiyama, Kayo Yuyama, บัณฑิต ลิมเพชรากุล
คำแนะนำ

     หนังสือสำหรับเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นและการอ่านและเขียนอักษรญี่ปุ่นทั้ง 3 แบบคือ ฮิรางานะ คาตากานะ และคันจิ พร้อมสอดแทรกความรู้ด้านวัฒนธรรม

> จุดแก้ไขคำผิดในหนังสือ คลิกที่นี่

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

เตรียมความพร้อมด้านพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น
ครบทุกประเด็นในเล่มเดียว

       อธิบายที่มา วิธีอ่าน วิธีเขียนและวิธีใช้อักษรในภาษาญี่ปุ่นทั้ง 3 แบบคือ ฮิรางานะ คาตากานะ และคันจิ
       มีแบบฝึกหัดอ่านเรื่องสั้น ๆ เรื่องเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น เพื่อฝึกทักษะการอ่านและเสริมความรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น

 


E-Book
Related Books