เรียนรูปประโยคญี่ปุ่นชั้นต้นจากภาพ

เรียนรูปประโยคญี่ปุ่นชั้นต้นจากภาพ

ผู้แต่งโยโกะ คาวาบาตะ
ผู้แปลกองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
ผู้วาดภาพทีฆทัศน์ สุวรรณเครือ (ปก)
ISBN978-974-443-842-3
ปีที่พิมพ์ธ.ค. 2565
จำนวนหน้า248 หน้า
ราคา275 บาท
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับทบทวนไวยากรณ์และรูปประโยคภาษาญี่ปุ่นระดับต้น (N5-N4) ภาพประกอบจะช่วยให้เข้าใจสถานการณ์การใช้รูปประโยค และลดความยุ่งยากในการจดจำและการนำไปใช้

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

เรียนรูปประโยคญี่ปุ่นชั้นต้นจากภาพ
イラストでわかる日本語表現 初級

"ภาพประกอบ" ช่วยสร้างอารมณ์และความรู้สึกที่ดี
สำหรับการเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับต้นได้มากกว่าที่ทุกคนคิด

       เหมาะสำหรับทบทวนไวยากรณ์และรูปประโยคภาษาญี่ปุ่นระดับต้น (N5-N4)
       คัดเลือกสำนวนและรูปประโยคระดับต้นจำนวน 88 รูป
       นำเสนอผ่านภาพประกอบรูปประโยคละ 1 ภาพ แสดงการใช้งานสำนวนและรูปประโยคนั้น ๆ ให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้น
       แต่ละรูปประโยคประกอบด้วยวิธีเชื่อม รูปการผัน ฯลฯ และตัวอย่างการใช้งานอื่น ๆ ในหัวข้อ "ประโยคตัวอย่างอื่น ๆ"
       มีแบบฝึกหัดที่เหมาะสำหรับใช้ทบทวนก่อนการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น รูปประโยคที่ไม่ถูกหยิบยกเป็นหัวข้อ และโจทย์วัดความเข้าใจคำศัพท์ที่สำคัญ


E-Book
Related Books