เกมบะ โนะ นิฮงโกะ ภาษาญี่ปุ่นสำหรับคนทำงาน - เล่มพื้นฐาน -

เกมบะ โนะ นิฮงโกะ ภาษาญี่ปุ่นสำหรับคนทำงาน - เล่มพื้นฐาน -

ผู้แต่งThe Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS)
ผู้แปลจารุนันท์ ธนสารสมบัติ
ISBN978-974-443-833-1
ปีที่พิมพ์ก.ย. 2565
จำนวนหน้า156 หน้า
ราคา245 บาท
หมายเหตุฟังเสียงประกอบผ่านระบบ audio streaming
คำแนะนำ

     ตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานสำหรับคนทำงาน เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการปฏิบัติงานทั้งในออฟฟิศและโรงงานอุตสาหกรรม มีสื่อเสริมการเรียนทั้งเสียงและคลิปวิดีโอประกอบบทสนทนา

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

เกมบะ โนะ นิฮงโกะ ภาษาญี่ปุ่นสำหรับคนทำงาน
– เล่มพื้นฐาน –

     •  ตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานสำหรับคนทำงาน เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการปฏิบัติงานทั้งในออฟฟิศและโรงงานอุตสาหกรรมได้ทันที
     •  เน้นฝึกฝนทักษะการฟังและการพูดผ่านแบบฝึกหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้เรียนสื่อสารที่หน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในเวลาสั้น ๆ
     •  เนื้อหาภายในเล่มแบ่งตามหัวข้อกิจกรรมการสื่อสารออกเป็น 10 Unit และในแต่ละ Unit ยังแบ่งระดับความยากง่ายออกเป็น 2 ระดับ จึงปรับใช้ได้ตามระดับความรู้ของผู้เรียน
        ระดับ 1 : เหมาะสำหรับผู้ที่เรียน "มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition]" จบบทที่ 13 แล้ว
        ระดับ 2 : เหมาะสำหรับผู้ที่เรียน "มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition]" จบบทที่ 25 แล้ว
     •  รูปไวยากรณ์ใน "ฝึกสนทนา" และ "สำนวนที่เป็นประโยชน์ สามารถศึกษาควบคู่กับ "มินนะ โนะ นิฮงโกะ [2nd Edition]" ได้
     •  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้สถานการณ์การทำงานที่หน้างานส่วนหนึ่งได้จริงผ่านคลิปวิดีโอประกอบบทสนทนา
     •  ชมคลิปวิดีโอและฟังเสียงประกอบหนังสือออนไลน์ฟรีที่เว็บไซต์ tpadigihub.com

 


E-Book
Related Books