Go! JLPT N4 คำศัพท์

Go! JLPT N4 คำศัพท์

ผู้แต่งยูโกะ มิโยชิ, ยูการิ ฮนดะ, ฮิโรอากิ อิโน, ซาโตมิ คุรุสึ, คานาโกะ มาเอโบ
ผู้แปลกองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
ISBN978-974-443-806-5
ปีที่พิมพ์2564
จำนวนหน้า180 หน้า
ราคา220 บาท
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับใช้ทบทวนคำศัพท์ชั้นต้น (ระดับ N4) ที่จำเป็นในการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

GO! JLPT N4 คำศัพท์
新完全マスター語彙 日本語能力試験 N4

พิชิตการสอบทุกสนามอย่างมั่นใจไปกับ Go! JLPT

     •  รวมคำศัพท์ คำแปล แบบทบทวน และตัวอย่างข้อสอบการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ระดับ N4 ส่วนคำศัพท์
     •  เหมาะสำหรับใช้อ่านเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT N4 คำศัพท์ และเสริมคลังคำศัพท์ในชีวิตประจำวัน
     •  เนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน
        1. บทพัฒนาทักษะ เพื่อให้ผู้เรียนฝึกจดจำคำศัพท์หลากหลายหมวด พร้อมแบบทบทวนและแบบทดสอบ
        2. ตัวอย่างข้อสอบ เพื่อให้ผู้เรียนทดลองทำข้อสอบที่มีรูปแบบเสมือนข้อสอบจริง
     •  เฉลยแบบฝึกหัดและดัชนีท้ายเล่ม


E-Book
Related Books