ภาษาเกาหลีขั้นต้น 1

ภาษาเกาหลีขั้นต้น 1

ผู้แต่งปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา
ISBN978-974-443-803-4
ปีที่พิมพ์2564
จำนวนหน้า204 หน้า
ราคา350 บาท
หมายเหตุฟังเสียงประกอบผ่านระบบ audio streaming
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาภาษาเกาหลีตั้งแต่พื้นฐานตัวอักษร ไปจนพัฒนาทักษะการอ่าน การฟัง ไวยากรณ์ และคำศัพท์ ตามเกณฑ์ประเมินความถนัดทางภาษาเกาหลี (TOPIK-I)

> จุดแก้ไขคำผิดในหนังสือ คลิกที่นี่
 

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

ภาษาเกาหลีขั้นต้น 1
초급한국어

       หนังสือเรียนภาษาเกาหลีสำหรับผู้เริ่มต้น เนื้อหาตามเกณฑ์ประเมินความถนัดทางภาษาเกาหลี TOPIK-I (1급)
       ปูพื้นฐานตั้งแต่พยัญชนะ สระ ตัวสะกด การประสมคำ การออกเสียง
       เนื้อหาการเรียนออกแบบอย่างเหมาะสมกับผู้เรียนในรูปแบบ Flipped Learning
       แต่ละบทประกอบด้วยส่วนคำศัพท์ ไวยากรณ์ การอ่าน การฟัง พร้อมแบบฝึกหัดทบทวนความเข้าใจมากมาย
       อธิบายรูปประโยค ไวยากรณ์ การใช้ การผันคำกริยา พร้อมตัวอย่างประโยคทุกหัวข้อ
       เฉลยแบบฝึกหัดและดัชนีท้ายเล่ม
       ฟรี !! ฟังเสียงประกอบหนังสือได้ที่ 
www.tpadigihub.com
 


E-Book
Related Books